Limity

6 ton dla jednego Zamówienia od 20.02.2023 r.
3 tony dla jednego Zamówienia od 06.09.2022r
do 19.02.2023 r.