Infolinia: +48 (32) 717 11 00 Więcej info
Kontakt | Zaloguj
Infolinia: +48 (32) 717 11 00

Bobrek groszek plus (luzem)

Parametry jakościowe

Wartość opałowa : min 26000 (kJ/kg)
Zawartość wilgoci : max 11,0 %
Spiekalność : max 20 RI
Uziarnienie : 25 - 5 mm
Zawartość popiołu : max 8,0 %
Zawartość siarki : max 0,80 %

Dostępność produktu: zadzwoń na infolinię


Luzem1 000 kg
Cena brutto bez dostawy
za 1 tonę bez akcyzy
1 414,50 zł

CENA PODANA JEST WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI OFERTY
W ROZUMIENIU K.C.
CENA PODANA NA STRONIE PLATFORMY NIE JEST CENĄ GWARANTOWANĄ NA DZIEŃ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.Bobrek groszek plus – polski węgiel opałowy o granulacji 5 – 25 mm i właściwościach fizykochemicznych dostosowanych do stosowania w kotłach o mocy poniżej 1MW, zgodnie z zaleceniami producentów kotłów, zwłaszcza do spalania w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi.

Bobrek groszek plus charakteryzuje się stosunkowo wysoką kalorycznością, niską zawartością popiołu i siarki oraz bardzo niską spiekalnością, która pozwala na bezproblemowe użytkowanie tego węgla w celach grzewczych

Ponadnormatywna zawartość nadziarna 5%

Ponadnormatywna zawartość poddziarna 10%